Medlemskab

af Gotvedgruppen?

Gruppen er kun for Gotveduddannede bevægelsespædagoger, men nogle af gruppens kurser og andre arrangementer er for alle. Dette fordi vi ser en stor styrke i at samarbejde med andre faggrupper- og personer, så vi kan lære noget af hinanden og dermed styrke vores faglighed. Vores årlige Kom i gang og Mini Kom i gang kurser er dog kun for Gotveduddannede bevægelsespædagoger. Øvrige kurser er for alle.

Som nyuddannet bevægelsespædagog kan man melde sig ind i gruppen for 200 ,- kr. og i det første år deltage gratis på “Kom i gang” og “Mini kom i gang ” kurset. Efter det første år betaler man fuld pris for medlemskab (400,- kr).

Pris for medlemskab og erhvervsforsikring
Medlemskab af Gotvedgruppen koster 400 kr. årligt. Send en mail til kassereren på tine@kropogdans.dk og skriv dine oplysninger (navn, adresse, tlf., mail) og indbetal derefter.
Erhvervsforsikringen koster 200 kr. årligt og dækker ansvar for person- eller tingskade, fx hvis en klient mener, at behandlingen har påført dem skade. Der er ingen selvrisiko.

Kontingent og erhvervsforsikring opkræves den 1. juli.
Gotvedgruppens konto nr. 8401 1166943 Merkur bank.
Husk at skrive navn og gerne, hvad det er du betaler for (kontingent, kursus mv.).

Yderligere information kan fås ved henvendelse til kassereren.